Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Pressmeddelanden och tal / Pressmeddelanden / Utlåtandetiden för utredningen som gjorts av arbetsgruppen f..

Utlåtandetiden för utredningen som gjorts av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur löpte ut

13.04.2012  |  Pressmeddelande 87/2012

Utlåtandetiden för utredningen som gjorts av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur samt för de andra reformer som har samband med kommunreformen löpte ut den 13 april 2012 kl. 16.00. Inom utsatt tid har det lämnats in 292 utlåtanden från kommunerna och 89 utlåtanden från andra parter. En del av kommunerna har på begäran beviljats tilläggstid för utlåtandet. Tilläggstiden beror på kommunfullmäktiges mötestidtabeller.  

De utlåtanden som getts om utredningen som gjorts av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur och om andra reformer i anslutning till kommunreformen lagras i statsrådets projektregister. De kan hittas på www.hare.vn.fi efter att de registrerats och lagrats med projektnumret VM024:00/2011, under mellanbladet ”Asiakirjat”. Flera utlåtandegivare har dessutom publicerat sina utlåtanden på sina egna webbplatser.

- Kommunernas svar visar att förändringsbehovet inom kommun- och servicestrukturen identifierats i stor utsträckning, men att uppfattningarna om genomföringssätten och framskridningen med reformen varierar, konstaterar förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Den av finansministeriet tillsatta arbetsgrupp som bereder kommunstrukturlagen kommer sammanfatta regionrundan och kommunernas utlåtanden. Analysen blir under maj, och regeringen kommer därefter att dra upp riktlinjerna för fortsättningen med kommunreformen.

Interaktiva www.owela.fi/kommunreformen samt www.dinasikt.fi

Finansministeriet öppnade den 14 februari 2012 i samband med den första regionala tillställningen en diskussionsplattform för samtliga 18 regioner, www.owela.fi/kuntauudistus. Målet med forumet var att möjliggöra diskussion mellan regionala beslutsfattare och andra intresserade samt att samla in respons på de för respektive region föreslagna särskilda kommunindelningsutredningsområden som sedan kunde utnyttjas vid beredningen.

En diskussion har pågått även på Dinasikt.fi –forumet om dialogen mellan medborgarna och den offentliga förvaltningen. Av medborgarna önskades ställningstaganden till reformen som helhet. Speciellt ville man få reda på vilka kommunala tjänster som upplevs som viktigaste, hur Finland ska kunna trygga god service i framtiden då befolkningen åldras och hur medborgarna själva vill påverka sin boendeomgivning.

Både owela- och dinasikt.fi -diskussionerna kommer att sammanfattas samtidigt med de övriga utlåtandena.

Mera information om kommunreformen finns på www.kommunreformen.fi

Ytterligare information: Anu Hernesmaa, överinspektör, 050 456 0816, Suvi Savolainen, överinspektör, 040 508 8108 och Elina Laavi, specialmedarbetare, 040 708 2121

Språkversionerna

Utskriftsversion

Skicka länk
X
 

Med skicka vm.fi-länk -funktionen kan du bokmärka ditt viktigaste vm.fi-innehåll i webbläsaren, eller dela ut innehåll till dina nätverk inom de vanligaste samfundstjänsterna. Dessa tjänster är i allmänhet avgiftsfria men de kräver registrering.

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi