Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Pressmeddelanden och tal / Pressmeddelanden / Kommunernas webbsidor den mest använda offentliga webbservic..

Kommunernas webbsidor den mest använda offentliga webbservicen

21.02.2008  |  Pressmeddelande 27/2008

Kommunernas webbsidor är den mest använda offentliga webbservicen. Undersökningen Den offentliga förvaltningens webbtjänster, som finansministeriet låtit genomföra, visar att 43 procent av dem som svarat hade besökt den egna kommunens webbsidor under de gångna tre månaderna. De mest populära offentliga webbtjänsterna efter kommunerna är mol.fi, fpa.fi, skatt.fi och biblioteken.fi.

Om resultaten granskas utgående från svararnas kön uppvisar de tydliga skillnader i fråga om andra offentliga webbtjänster än den egna hemkommunens www-sidor. Männen har besökt skattemyndigheternas webbplats, kartplatsen för alla, meteorologiska institutets webbplats och suomi.fi med större sannolikhet än kvinnorna. Kvinnorna har å sin sida föredragit mol.fi, fpa.fi och biblioteken.fi ?sidorna oftare än männen.

Andelen personer som inte använt någon av de webbtjänster som ingick i undersökningen hölls på samma nivå som i fjol, 17 procent.

Nästan 70 procent av finländarna hittar de offentliga webbtjänster de behöver via sökmaskiner, såsom Google.

Webbkontakter framtidens serviceform

Undersökningen visar att allt flera finländare vill sköta sina ärenden med den offentliga förvaltningen elektroniskt. Service som fås via Internet har i vissa fall passerat telefoni och byråbesök och blivit det mest populära sättet att ta del av offentlig service. Som exempel kan nämnas att 48 procent av dem som svarat på undersökningen ansåg att Internet är det bästa sättet för sökande av olika socialförmåner.

Det finns ett intresse att använda offentliga webbtjänster i ännu större omfattning. Bristfällig kännedom om serviceutbudet och svårigheten med att hitta tjänster omnämns som faktorer som försvårar användandet av offentliga webbtjänster. Många myndigheter uppmuntrar sina kunder att sköta sina ärenden via nätet, men kännedomen om ämbetsverkens tjänster och om serviceinnehållet utgör enligt undersökningen fortfarande ett problem.

Mindre byråkrati och service på ett ställe

Undersökningen utredde, förutom användningen av webbtjänster, även hur myndigheterna kunde förbättra sin verksamhet och service.

Finländarna önskade att den offentliga förvaltningen förbättrade sin service genom att förenkla myndigheternas handlingssätt och tjänster, genom att informera mera öppet om existerande tjänster och förmåner samt genom att koncentrera tjänsterna till kundserviceställen och webbportaler som skulle vara gemensamma för flera olika myndigheter.

Den offentliga förvaltningens webbtjänster ?undersökningen har beställts av finansministeriet och genomförts av Taloustutkimus Oy. Undersökningen gjordes för nionde gången. Ett tusen 15-79 ?åriga finländare runt hela landet intervjuades för undersökningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av personliga intervjuer under januari 2008.

Undersökningen finns i sin helhet på Delegationen för informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningens (JUHTA) webbplats,

www.vm.fi/juhta (julkaisut).

Ytterligare information: generalsekreterare Ville-Veikko Ahonen (finansministeriet) 09-160 322 27, förnamn.efternamn@vm.fi, forskningsdirektör Kari Roose (Taloustutkimus Oy) 09-758 513 61, förnamn.efternamn@taloustutkimus.fi.

Språkversionerna

Utskriftsversion

Skicka länk
X
 

Med skicka vm.fi-länk -funktionen kan du bokmärka ditt viktigaste vm.fi-innehåll i webbläsaren, eller dela ut innehåll till dina nätverk inom de vanligaste samfundstjänsterna. Dessa tjänster är i allmänhet avgiftsfria men de kräver registrering.

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi