Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida

Aktuellt

Ändringar vid årsskiftet inom finansministeriets förvaltningsområde

19.12.2014

Ändringar vid årsskiftet inom finansministeriets förvaltningsområde.

Läs mera

***

Ekonomisk översikt, vintern 2014

Läs den nyaste ekonomiska översikten

***

Den nya godstrafikcentralen invigdes i Vaalimaa

Tullens generaldirektör Leo Nissinen och direktör Antti Rinta-Porkkunen vid Sydöstra Finlands NTM-central öppnade officiellt den nya godstrafikcentralen i Vaalimaa tisdagen den 2 december.

Läs pressmeddelandet på Tullens webbplats

***

Höjning av konkurrenskraften för inhemska bränslen tas in i budgetpropositionen för 2015

Näringsminister Jan Vapaavuori och finansminister Antti Rinne föreslår att åtgärder som förbättrar konkurrenskraften för de inhemska bränslena inkluderas i budgetpropositionen för nästa år. Enligt förslaget ska beskattningen av torv lindras och nivån på produktionsstödet till förnybar el som produceras med skogsflis höjas i motsvarande grad.

Läs pressmeddelandet på ANM:s webbplats

***

Projektet för inrättande av ett nationellt inkomstregister inleds

Finansministeriet inleder den 1 november ett projekt för inrättandet av ett nationellt inkomstregister. Projektet ska planera och utarbeta ett nationellt centralregister som innehåller detaljerad information om medborgarnas inkomstuppgifter. Avsikten är att inkomstuppgifterna överförs automatiskt till registret från löneförvaltningssystemen via en nationell servicekanal som håller på att utvecklas.

Läs mera om det nationella inkomstregistret (på finska)

***

Regeringens strukturreform (www.statsradet.fi)

FM informerar

Finansministeriet

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Se även www.statsradet.fi

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi