Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida

Aktuellt

Regeringsproposition: Ägarna och investerarna ska delta i tryggandet av bankverksamhetens stabilitet

25.09.2014

Statsrådet överlämnade den 25.9.2014 en proposition med förslag till ny lagstiftning om kreditinstituts och värdepappersföretags krishantering. Syftet är att förflytta ansvaret för resolutionskostnaderna mot ägarna och placerarna.

Läs mera

Regeringens budgetproposition utgiven

Regeringen överlämnade den 15 september budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Det slutliga beloppet i budgeten uppgår till 53,7 miljarder euro, och propositionen har ett underskott på 4,5 miljarder euro. Finansministeriet öppnar som ett led i Programmet för öppen information statens budgetpropositioner i maskinläsbar form, som xml- och cvs-filer. Regeringens budgetproposition för 2015 ges ut som maskinläsbar version den 17 september. Den maskinläsbara budgetinformationen kan utnyttjas fritt.

Budgetpropositionen

Budgetöversikt 2015

***

Ekonomisk översikt, hösten 2014

Ekonomisk översikt

***

Proposition om en andra tilläggsbudget för 2014

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2014

***

Regeringen enades om budgetpropositionen för 2015

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2015.

Pressmeddelandet på statsrådets kanslis webbplats

***

Regeringen beslutade om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet

Vid sina budgetförhandlingar torsdagen den 28 augusti beslutade regeringen om åtgärder för att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Pressmeddelandet på statsrådets kanslis webbplats

***

Rapport: Rysslandssanktionerna och motsanktionerna beräknas ha små ekonomiska konsekvenser

Även om EU:s och några andra länders begränsande åtgärder och det ryska importförbudet påverkar vissa företags och sektorers utsikter på ett betydande sätt, kommer deras direkta konsekvenser för den helhetsekonomiska aktiviteten i Ryssland och i dess handelspartners att förbli begränsade, uppskattas i en rapport som överlämnades till regeringen den 27 augusti.

Pressmeddelandet på statsrådets kanslis webbplats

Rapporten

***

Regeringens strukturreform (www.statsradet.fi)

FM informerar

Finansministeriet

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Se även www.statsradet.fi

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi