Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida

Aktuellt

Regeringen föreslår skärpta bestämmelser i banklagstiftningen

17.04.2014

Statsrådet gav i dag den 17 april 2014 riksdagen förslag till en ny kreditinstitutslag. Syftet med reformen är att stryka de missförhållanden i den gällande lagstiftningen som ha medverkat till den globala finanskrisen.

Läs mera

***

Planen för de offentliga finanserna 2015-2018 (3.4.2014)


***

Regeringens strukturreformen (www.statsradet.fi)

 

FM informerar

Finansministeriet

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Se även www.statsradet.fi

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi