Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida

Aktuellt

Mellanrapport från parlamentarisk kommitté som begrundat centralförvaltningsreformen: Hur säkerställs hela regeringens kollektiva förmåga till beslutsfattande och strategiskt handlande?

21.10.2014

Parlamentariska kommittén som utrett statsrådets strukturella och verksamhetsmässiga enhetlighet överlämnade sin mellanrapport till trafik- och kommunminister Paula Risikko vid riksdagen tisdagen den 21 oktober 2014.

Läs mera

***

Projektet för inrättande av ett nationellt inkomstregister inleds

 

Finansministeriet inleder den 1 november ett projekt för inrättandet av ett nationellt inkomstregister. Projektet ska planera och utarbeta ett nationellt centralregister som innehåller detaljerad information om medborgarnas inkomstuppgifter. Avsikten är att inkomstuppgifterna överförs automatiskt till registret från löneförvaltningssystemen via en nationell servicekanal som håller på att utvecklas.

Läs mera om det nationella inkomstregistret (på finska)

***

Regeringens strukturreform (www.statsradet.fi)

FM informerar

Finansministeriet

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Se även www.statsradet.fi

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi