Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida

Aktuellt

Minister Paula Risikko: Definitionen av framtidens kommun måste beakta regionernas särdrag

27.01.2015

− Den finländska kommunen har under årtionden varit organisatör av tjänster åt medborgarna samt utvecklare av livskraft och konkurrenskraft i regionen. Kommunens roll kommer att förändras i och med social- och hälsovårdsreformen.

Läs mera

***

Ekonomisk översikt, vintern 2014

Läs den nyaste ekonomiska översikten

***

Regeringens strukturreform (www.statsradet.fi)

FM informerar

Finansministeriet

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Se även www.statsradet.fi

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi