Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida

Aktuellt

Minister Risikko: Minskningen av kommunernas uppgifter kräver mod av beslutsfattarna

29.08.2014

Arbetsgruppen som utvärderat kommunernas uppgifter och förpliktelser överlämnade fredagen den 29 augusti sin slutrapport till minister Paula Risikko. Gruppen har kartlagt medel för minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser.

Läs mera

***

Regeringen enades om budgetpropositionen för 2015

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2015.

Pressmeddelandet på statsrådets kanslis webbplats

***

Regeringen beslutade om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet

Vid sina budgetförhandlingar torsdagen den 28 augusti beslutade regeringen om åtgärder för att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Pressmeddelandet på statsrådets kanslis webbplats

***

Rapport: Rysslandssanktionerna och motsanktionerna beräknas ha små ekonomiska konsekvenser

Även om EU:s och några andra länders begränsande åtgärder och det ryska importförbudet påverkar vissa företags och sektorers utsikter på ett betydande sätt, kommer deras direkta konsekvenser för den helhetsekonomiska aktiviteten i Ryssland och i dess handelspartners att förbli begränsade, uppskattas i en rapport som överlämnades till regeringen den 27 augusti.

Pressmeddelandet på statsrådets kanslis webbplats

Rapporten

***

Finansministeriet publicerade den 7 augusti 2014 kl. 17.15 en korrigerad version av förslaget till en budget för 2015.

Finansministeriets förslag till budgeten för 2015 (på finska)

***

Framsteg i förhandlingarna mellan Helsingforsregionen och staten om bostadsproduktionen och infrastrukturprojekt – ett avtal sänds till kommunerna för godkännande

Förhandlingarna mellan Helsingforsregionen och staten om att stödja stora infrastrukturprojekt och främja bostadsproduktionen har framskridit enligt utsatt tidtabell. Förhandlingsgruppen har nått ett förhandlingsresultat om målet att påskynda planläggningen och öka tomtutbudet som en förutsättning för finansiering av Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik samt Centrumslingan.

Pressmeddelandet på miljöministeriets webbplats

***

Regeringens strukturreform (www.statsradet.fi)

FM informerar

Finansministeriet

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Se även www.statsradet.fi

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi