Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Julkisen hallinnon ICT / Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuus

Valtiovarainministeriö vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion tietoturvallisuuden kehittämisestä ohjataan valtionhallintoa kehittämään tietoturvallisuutta tärkeänä osana johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallinnon kehittämistä.

Valtionhallinnossa tietoturvallisuuden yhteisinä lähtökohtina ovat jokaisen organisaation vastuu oman toimintansa tietoturvallisuudesta, säädöksissä määritellyt tietoturvavelvoitteet, valtioneuvoston periaatepäätös valtion tietoturvallisuuden kehittämisestä sekä valtiovarainministeriön antamat VAHTI-tietoturvaohjeet ja muut linjaukset.

Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI

Valtiovarainministeriö on asettanut Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden kehittämisen, ohjauksen ja yhteistyön elimeksi.

VAHTI käsittelee julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuutta koskevat säädökset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tieto- ja kyberturvallisuuden linjaukset sekä ohjaa valtionhallinnon tietoturvatoimenpiteitä. 

VAHTIn tavoitteena on tieto- ja kyberturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, riskienhallintaa ja varautumista. Tavoitteena on myös edistää tieto- ja kyberturvallisuuden sekä ICT-varautumisen saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja tulosohjausta sekä tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja ICT-palvelujen kehittämistä, ylläpitoa ja käyttöä.

VAHTI

  • valmistelee ja yhteensovittaa valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön linjauksia julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuudesta ja ICT-varautumisesta sekä seuraa ja edistää niiden toimeenpanoa 
  • kehittää, yhteensovittaa ja ylläpitää julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden tavoitteita, toiminta-, organisointi-, arkkitehtuuri- ja resurssilinjauksia sekä normeja, ohjeita ja suosituksia
  • edistää julkisen hallinnon tietoturvakulttuuria ja henkilöstön tietoturvatietoisuutta
  • käsittelee ja yhteensovittaa julkisen hallinnon kansainvälisen tietoturvayhteistyön linjauksia ja vaikuttamista kansainvälisessä tietoturvatyössä
  • ohjaa ja käsittelee julkisen hallinnon ICT-strategiaa sekä sen valmistelua ja toimeenpanoa tieto- ja kyberturvallisuuden ja ICT-varautumisen osalta
  • ohjaa, valmistelee ja yhteensovittaa julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä kehittämisohjelmia ja niiden toimeenpanoa.

Sivu tulostettavassa muodossa

Lisätietoa

VAHTIn yhteyshenkilöt

VAHTIn puheenjohtaja
Tietohallintoneuvos
Mikael Kiviniemi
JulkICT-toiminto

puh. 02955 30244


VAHTI-sihteeristö:
Pääsihteeri, puheenjohtaja
Tietoturvallisuusasiantuntija
Aku Hilve

puh. 02955 30088

Jäsenet:
Teknillinen päällikkö
Aarne Hummelholm
puh. 02955 30085

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi