Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Valtio työnantajana / Virka- ja työehdot / Eläkkeet

Eläkkeet

Valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat valtion virkamiehet ja työntekijät sekä joitakin erityisryhmiä, kuten esimerkiksi osa peruskoulujen, lukioiden sekä korvaavien koulujen rehtoreista, opettajista sekä osa muusta henkilökunnasta.

Lakisääteinen eläketurva muodostuu työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Omaeläke myönnetään vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkkeenä. Lisäksi edunsaajalla on oikeus kuntoutusetuuksiin. Perhe-eläke myönnetään lesken- tai lapsen eläkkeenä.

Vuoden 1992 jälkeen alkaneiden palvelusten eläketurva on valtiolla samantasoinen kuin yksityisellä alalla. Tätä ennen alkaneissa palveluksissa eläketurva voi olla jonkin verran parempi. Pääsääntöisesti valtion eläketurvaan tehdään nykyään samat muutokset kuin yksityisellä alalla. Valtion henkilöstön eläketurvasta säädetään valtion eläkelaissa. Valtion eläkkeet maksetaan valtion talousarviosta.

Ryhmähenkivakuutus

Virkamiehen tai työntekijän kuoltua hänen leskelleen tai lapsilleen maksetaan kertasuorituksena ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki. Valtion henkilöstön ryhmähenkivakuutusta vastaavasta tuesta sovitaan valtion virka- ja työehtosopimuksella. Tuen ehdot ovat aina olleet täysin samansisältöiset kuin ryhmähenkivakuutus yksityisellä alalla. Lisätietoja Valtiokonttorista.

Sivu tulostettavassa muodossa

Lisätietoa

Valtion henkilöstön eläketurvaa hoitaa Keva, jonka Internet-sivuilta löytyy tietoa eläketurvan sisällöstä.

Kevan eläkesivut
www.Keva.fi

Valtion eläkelaki (Finlex)

Valtion eläkerahasto on valtion budjetin ulkopuolinen puskurirahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevien eläkkeiden maksamiseen ja niistä aiheutuvien menojen tasaamiseen.

Ryhmähenkivakuutus (www.valtiokonttori.fi)

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta 22.1.2014

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta 11.2.2013

 

 

Yhteystiedot

Työmarkkinalakimies
Miia Kannisto
puh. 0295 5 30297
etunimi.sukunimi@vm.fi
(Huom. ilman skandimerkkejä å, ä tai ö)

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi