Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Verotus / Valmisteverotus

Valmisteverotus

Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellista syistä. Valmisteverotukseen voidaan yhdistää myös muita, esimerkiksi sosiaali- ja terveys-, ympäristö-, energia-, liikenne- sekä elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Valmisteveroa suoritetaan valtiolle kotimaassa valmistetuista, toisesta unionin jäsenvaltiosta vastaanotetuista sekä unionin veroalueen ulkopuolelta Suomeen tuoduista valmisteveron alaisista tuotteista. Valmisteveroja kannetaan alkoholista ja alkoholijuomista, tupakkatuotteista, nestemäisistä polttoaineista, sähköstä ja eräistä polttoaineista, sekä makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista. Jätevero ja öljyjätemaksu ovat myös valmisteveronluonteisia. Valmisteverotuksen toimittamisesta ja valvonnasta huolehtii Tulli.

Valmisteverotuslakia sovelletaan sekä harmonoidun valmisteveron alaisiin tuotteisiin että soveltuvin osin myös kansallisten valmisteverojen piiriin kuuluviin tuotteisiin.

Harmonoidut valmisteverot

Euroopan unionin jäsenmaissa ja siten myös Suomessa eräistä tuotteista kannetut valmisteverot kuuluvat harmonoidun eli direktiiveillä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Näitä tuotteita ovat:

- alkoholi ja alkoholijuomat

- tupakkatuotteet

- nestemäiset polttoaineet

- sähkö ja eräät polttoaineet

Näiden tuotteiden veropohjaa ja veron määrää koskevat säännökset ovat omissa verolaeissaan. Yhtenäisestä verotusmenettelystä taas säädetään kaikkien verolajien osalta valmisteverotuslaissa.

Kansalliset valmisteverot

Suomessa kannetaan myös eräitä kansallisia valmisteveroja. Kansallisen valmisteverotuksen kohteena ovat:

- makeiset

- jäätelö

- virvoitusjuomat

- juomapakkaukset

- kunnallisille kaatopaikoille toimitettavat jätteet

Lisäksi voiteluöljyistä kannetaan valmisteveronluonteista öljyjätemaksua.

Myös kansallisiin valmisteveroihin sovelletaan soveltuvin osin valmisteverotuslaissa säädettyä verotusmenettelyä.

 

 

 

Sivu tulostettavassa muodossa

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi