Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Verotus / Henkilöverotus / Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotus

Perinnöistä ja lahjoista maksetaan veroa valtiolle.

Perintövero

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron tai sitä suuremmasta perintöosuudesta. Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella perintöveroasteikon ja veroluokkien mukaan. Kuolinpesän varat arvostetaan käypään arvoon vainajan kuolinhetkellä. Omaisuuden arvosta voidaan vähentää kohtuulliset hautaamisesta ja perunkirjoituksesta aiheutuvat kustannukset sekä kuolinpesän velat.

Perintöverotus toimitetaan perukirjan tai perinnöstä erikseen annettavan veroilmoituksen perusteella. Perintöverosta ovat vapaita mm. valtio, kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat, opetuslaitokset sekä aatteelliset ja yleishyödylliset yhdistykset.

Lahjavero

Lahjaveroa maksetaan 4 000 euron ja sitä suuremman arvoisista lahjoista. Tämä koskee myös samalta lahjoittajalta kolmen vuoden kuluessa saatuja lahjoja, joiden yhteenlaskettu arvo on 4 000 euroa tai enemmän.

Veroilmoituksen lahjasta tai ennakkoperinnöstä tekee lahjan saaja. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Lahjan arvoksi lahjaverotuksessa katsotaan sen käypä arvo lahjoitushetkellä. Lahjavero määräytyy lahjoitetun omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella lahjaveroasteikon ja veroluokkien mukaan.

Sivu tulostettavassa muodossa

Lisätietoa

Verohallinnon sivuilta löytyy lisää tietoa perintö- ja lahjaverotuksesta, mm. perintövero- ja lahjaveroasteikot sekä niiden veroluokat.

Verohallinnon sivut (www.vero.fi)

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi