Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Talousnäkymät ja -politiikka / Talous- ja rakennepolitiikka

Talous- ja rakennepolitiikka

Talous- ja rakennepolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimenpiteitä kokonaistaloudellisten tavoitteiden kuten esimerkiksi talouskasvun, työllisyyden ja hintavakauden saavuttamiseksi.

Tässä tietokokonaisuudessa esitellään keskeisiä selvityksiä, raportteja ja asiakirjoja, joissa käsitellään talouspoliittisia tavoitteita ja analysoidaan talouspolitiikkaan kohdistuvia haasteita niin lähivuosien kuin pitkän aikavälinkin osalta.

Euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot laativat vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan vuosittain vakausohjelmansa, jossa ne esittelevät lyhyen ja keskipitkän aikavälin talouspolitiikkaansa erityisesti julkisen talouden vakauden ja kestävyyden varmistamiseksi.

EU:n tavoitteena on talouspolitiikan koordinoinnin kehittämiseksi keskittyä avainalueisiin, joilla tarvitaan toimia Euroopan kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Jäsenvaltiot laativat tältä pohjalta myös kansalliset uudistusohjelmat, joissa esitetään yksityiskohtaisesti toimet, joita ne aikovat uuden strategian puitteissa toteuttaa. Erityisesti panostetaan kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kestävää kehitystä kansallisella tasolla haittaavien pullonkaulojen poistamiseen.

Sivu tulostettavassa muodossa

Lisätietoa

Julkaisuja

Talouspoliittisia suosituksia:

OECD julkaisi helmikuussa 2012 katsauksen, jossa se arvioi Suomen talousnäkymiä ja talouspolitiikkaa.
Raportti-yhteenveto OECD:n sivuilla
www.oecd.org


IMF, Artikla IV (31.8.2012):
Raportti IMF:n sivuilla
www.imf.org

 

 

 

 

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi