Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Hankkeet / Avoin hallinto

Avoin hallinto

Valtiovarainministeriö tekee työtä julkisen hallinnon toiminnan ja tiedon avaamiseksi yhdessä ministeriöiden, virastojen ja kuntien kanssa.  Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.

*** 

Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelman (2015-2017) luonnos lausuttavana tammikuun 2015 loppuun saakka

Tule mukaan laatimaan Suomen toista avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa! Avoimuuden edistäminen on yhteistyötä. Toimintasuunnitelman tekoon toivotaan mukaan kaikkia kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, valtion virkamiehiä ja kuntien viranhaltijoita. Tavoitteena  on luoda toimintasuunnitelma, joka sisältää konkreettisia, hallinnon avoimuutta edistäviä toimenpiteitä. Pohjatyötä toimintasuunnitelmaluonnokseen on tehty avoimessa työpajassa, kahdella verkkokyselyllä sekä kansalaistapaamisessa.

Suomelle hallinnon avoimuus on aina ollut perusarvo ja työtä avoimuuden eteen on tehty pitkään. Nyt valmisteilla olevan toimintasuunnitelman tulee olla valmis helmikuussa 2015, jotta se ehditään käsitellä kansainvälisen kumppanuushankkeen toimielimissä ennen toimeenpanon alkua 1.7.2015. Alla linkki lausuntopalvelu.fi -palveluun, jossa voit antaa kommenttisi.

Lausuntopalvelu

Avoin hallinto - hanke järjesti  uuden toimintasuunnitelman 2015-2017 ideointitilaisuuden elokuussa 2014 
Tilaisuuden tallenne löytyy verkosta.

Suomi hyväksyttiin huhtikuussa 2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan (Open Government Partnership, OGP).Suomen tämänhetkisessä toimintasuunnitelmassaon neljä osa-aluetta: avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto ja hallinto mahdollistajana. 

 Suomen avoimen hallinnon ensimmäinen toimintasuunnitelma

Jo aiemmin on päätetty, että toisessa toimintasuunnitelmassa yhtenä painopistealueena tulee olemaan lasten ja nuorten osallisuus. 

Toimintasuunnitelman laadinnan aikataulu

***

Avoin hallinto on mukana Hyvään virkakieleen! -kampanjassa

Hyvään virkakieleen! -kampanjalla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään, tarjotaan keinoja viestinnän selkeyttämiseen ja muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta. Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Kampanjan kummina toimiva liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen kiinnitti huomiota kampanjan avajaispuheessaan hallinnon avoimuuteen.

- Julkishallinnon on oltava entistäkin tarkempi siitä, että meitä ymmärretään, kun teemme päätöksiä ja kerromme asioistamme. Selkeä virkakieli on kriittinen osa organisaation tehokasta, tuottavaa ja vaikuttavaa toimintaa. Selkeä kieli tukee aina myös julkisen toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Selkeä kieli on palvelua, jota yhteiskunta saa viranomaisiltaan vaatia, korosti kansliapäällikkö Pursiainen.

Kampanjan järjestävät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kotimaisten kielten keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, eduskuntatiedotus, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliitto (Selkokeskus).

Kampanjassa on mukana monia pilottiorganisaatioita, muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki, Maahanmuuttovirasto, Kela ja Verohallinto. Pilottiorganisaatiot kertovat kokemuksistaan kampanjan aikana, miten ne ovat onnistuneet parantamaan kielenkäyttöään ja selkeyttämään tekstejään.

Kampanjaan liittyy laaja verkkomateriaali, joka löytyy

www.virkakielikampanja.fi 

***

Virkamiesten työn tueksi tehdyt tietokortit lasten ja nuorten kuulemisesta

Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman pääteema on Osallisuuden edistäminen. Virkamiesten työtä auttamaan on Nuorisotutkimusverkosto opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana laatinut tietokortteja Lasten ja nuorten kuulemisesta.

Otakantaa.fi foorumilla järjestettiin syyskuussa kaikille avoin keskustelu- ja kommentointimahdollisuus tietokorteista.  

***
Suomen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman riippumaton arviointi käynnissä

Suomen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman toteutusta arvioidaan riippumattomien tutkijoiden toimesta syksyllä 2014. Arviointi tuottaa tietoa Suomen kumppanuusohjelman tavoitteiden edistymisestä sekä antaa suosituksia kumppanuusohjelmaan liittyvän toimintaohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Arvointiprosessin aikana kerätään tietoa kumppanuusohjelman toteutuksesta sekä haastatellaan sen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneita avainhenkilöitä julkishallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa. Lisäksi kerätään palautetta kumppanuusohjelmasta kansalaisyhteiskunnan toimijoilta syyskuun 2014 aikana.

Olennaisena osana kunkin maan osallistumisen ja edistymisen arviointi, joka toteutetaan riippumattomien tutkijoiden toimesta osana nk. Independent Reporting Mechanism –toimintoa. Pohjoismainen konsulttiyhtiö Oxford Research Oy toteuttaa Suomen kumppanuusohjelman toimintasuunnitelman arvioinnin vuosien 2014-2015 aikana kahdessa osassa siten, että ensimmäinen edistymisraportin tuottava osa toteutetaan syksyllä 2014.

Lisätietoja arvioinnista sekä palautteen antamisesta löytyy jatkuvasti päivitettävältä Otakantaa.fi –palvelun sivuilta  
https://www.otakantaa.fi/ogp-irm

Yhteystiedot:
Vanhempi analyytikko Jussi Nissilä, Oxford Research Oy s-posti: jussi.nissila@oxfordresearch.fi puh: +358 (0) 44 203 2011 www.oxfordresearch.fi

Hanke on tuottanut myös itsearvioinnin tähän mennessä tehdyistä toimenpiteistä
Suomen avoimen hallinnon toimenpideohjelman itsearviointi

***

Nuorille järjestetyn Parempi Hietsu -tapahtuman keskustelujen yhteenvetoraportit

***

Mallipohjainen päätöksenteko II-seminaarissa käsiteltiin 13.5. rakennetun ympäristön sekä liikenne- ja ekopolitiikan vaikutusarviointiin ja suunnitteluun liittyviä malleja.

Mallipohjainen päätöksenteko II -seminaarin esitysmateriaalit

Mallipohjainen päätöksenteko I -seminaarin esitysmateriaalit

***

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanotaulukko 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanotaulukossa on tiedot siitä, miten Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman sitoumuksia ollaan toteuttamassa.

Virastojen, laitosten ja ministeriöiden toimenpiteet avoimuuden edistämiseksi 

Toimeenpanotaulukko (https://docs.google.com)

Toteutuksen seuranta

***

Suomen avoimen hallinnon hanke on osa kansainvälistä Open Government Partnership –kumppanuushanketta www.opengovpartnership.org

***

Lisää tilaisuuksien materiaaleja Materiaaleja ja taustaa -sivulla

Seminaarien materiaalit

Sivu tulostettavassa muodossa

logo

Lisätietoa

Yhteystiedot

Hankkeen puheenjohtaja
finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087

Hankkeen sihteeri
neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh.  02955 30171

Neuvotteleva virkamies
Arja Terho
puh. 02955 30235

etunimi.sukunimi@vm.fi

 

Kysy tai kommentoi

Voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja. Lähetä myös sähköpostiosoitteesi, jos haluat, että vastaamme kysymykseesi tai kommenttiisi.

(* pakollinen kenttä)


Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi