Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Hankkeet / Toimialariippumattomat ICT-tehtävät (TORI)

Toimialariippumattomat ICT-tehtävät (TORI)

TORI-hankkeen tausta

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoaminen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 6.3.2012, että valmisteluun otetaan mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat tieto- ja viestintäteknisiset (ICT) -tehtävät, koska vain näin voidaan saavuttaa tavoiteltu toiminnan tehostuminen ja säästöt. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 26.11.2012 valtiovarainministeriön esitystä valtionhallinnon toimialariippumattomista ICT-peruspalveluista vastaavan palvelukeskuksen perustamisesta. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 13.2.2013 valtiovarainministeriön esitystä aloittaa tarvittavat valmistelut toimialariippumattomista ICT-tehtävistä vastaavan, valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivan erityisviraston perustamiseksi. TORI-hanke raportoi työstään säännöllisesti talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. 

TORI-hankkeen tehtävä

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tavoitteena on koota sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät yhteen siten, että

  • tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista säästöä valtionhallinnossa
  • palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa
  • uusi toimialariippumattomia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja valtionhallinnolle tuottava palvelukeskus voi aloittaa toimintansa hankkeen valmisteleman suunnitelman mukaisessa aikataulussa
  • muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä.

Tehtyjen selvitysten mukaan valtion ICT-palvelukeskusten osuus toimialariippumattomista tehtävistä on vain 40 prosenttia. Noin 60 prosenttia toimialariippumattomista tehtävistä tehdään edelleen virastoissa. Valtionhallinnossa perustietotekniikan tehtäviä hoitaa yhteensä noin 1 000 henkilöä. TORI-hankkeen toimikausi on 7.5.2012 - 31.12.2014. 

Ajankohtaista

Valtorin asiakasneuvottelukunta on asetettu

Valtiovarainministeriö on asettanut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakasneuvottelukunnan. Sen toimikausi on 1.4.2014 - 31.3.2018. 

Asettamispäätös valtioneuvoston hankerekisterissä (www.hare.vn.fi)

Valtorin hallitus on nimitetty

Valtioneuvosto nimitti 13. maaliskuuta 2014 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallituksen. Valtorin hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin ylijohtaja Timo Valli valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet). Hallituksen muut jäsenet ovat: tietohallintojohtaja Arto Jalkanen Jyväskylän kaupungista, professori Helena Forsman Tampereen yliopistosta, johtaja Hilkka Alatalo-Korpi Valmet Oyj:stä sekä henkilöstön edustaja, jonka valinta on parhaillaan käynnissä Valtorissa.

Tiedote (13.3.2014)

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014

Palvelukeskus tuottaa ja kehittää yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja sekä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja.

www.valtori.fi

Valtioneuvosto päätti Valtorin tehtävistä ja ensimmäisistä toimintosiirroista

Valtioneuvosto täsmensi 20. helmikuuta 2014 antamallaan asetuksella säännöksiä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tehtävistä ja asiakasneuvottelukunnasta. Samalla valtioneuvosto teki päätöksen ensimmäisistä virastojen toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten toimintojen ja tehtävien siirroista Valtoriin. Asetus sisältää lakia (1226/2013) tarkentavia säännöksiä valtion yhteisistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista, niiden käytöstä ja tuottajista.

Asetuksen mukaan Valtorin tehtävänä on tuottaa ja kehittää perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja sekä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtorin asiakasneuvottelukunnan, joka tukee palvelukeskuksen toiminnan kehittämistä ja asiakasohjausta. Neuvottelukunnan toimikausi on kerrallaan neljä vuotta ja kokoonpanoon kuuluvat ainakin hallinnonalojen ja Valtorin edustajat.

Tehtävien ja toimintojen siirtoihin on varattu laissa määritelty 1.1.2014 alkanut kahden vuoden siirtymäaika. Ensimmäiset toimintosiirrot virastoista ja laitoksista Valtoriin tehdään 1. maaliskuuta 2014 samalla kun asetus tulee voimaan. Silloin alkaa myös palvelukeskuksen varsinainen palvelutuotanto.

Tiedote (20.2.2014)

Kari Pessi Valtorin määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Valtiovarainministeriö on nimittänyt filosofian maisteri Kari Pessin Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi 10.2. – 30.9.2014. Pessin määräaikaisuus kestää enintään siihen saakka, kunnes palvelukeskuksen hallitus on täyttänyt vakinaisen toimitusjohtajan viran.

Tiedote (7.2.2014)

***

Lisätietoa TORI-hankkeesta löydät henkilöstö- ja materiaalisivuilta sekä TORI-uutiskirjeistä. 

Sivu tulostettavassa muodossa

Tori

Lisätietoa

Lisää materiaaleja

Yhteystiedot

Projektiassistentti
Tiia Jalonen
puh. 050 375 9640
etunimi.sukunimi@vm.fi

Kysy tai kommentoi

Voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja. Lähetä myös sähköpostiosoitteesi, jos haluat, että vastaamme kysymykseesi tai kommenttiisi.

(* pakollinen kenttä)


Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi