Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Hankkeet / Kuntauudistus

Kuntauudistus

Ajankohtaista

Valtioneuvosto hyväksyi valtionosuusuudistuksen

Valtioneuvosto päätti 17. huhtikuuta hallituksen esityksen sisällöstä valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Tämän jälkeen hallituksen esitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi uudistuksesta kevätistuntokauden 2014 aikana. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Uudistuksen sisältö hyväksyttiin jo 10. huhtikuuta hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (Halke). Esityksessä on huomioitu kuntien ja muiden lausunnonantajien palaute.

Kuntakohtaiset laskelmat ja muu tietoaineisto
Valtionosuusuudistuksen sisällöstä sovittu (tiedote 10.4.2014)

***

Valtioneuvoston toimivallan laajentamista kuntaliitoksissa ei viedä eteenpäin

Kuntarakennelain täydentämiseen liittyvää valtioneuvoston toimivallan laajentamista kuntaliitostilanteissa kaupunkiseutuperusteet täyttävillä alueilla ei viedä eduskuntaan. Lausuntokierros lakiesityksestä päättyi maaliskuun lopussa.

Valtioneuvoston toimivallan laajentamista kuntaliitoksissa ei viedä eteenpäin (tiedote 11.4.2014)
Lausuntoaika kuntarakennelain muuttamisesta päättyi (tiedote 31.3.2014)

***

Metropolihallintoon ehdolla kaksi vaihtoehtoista toteuttamistapaa

Metropolilainsäädäntöä valmisteleva työryhmä ehdottaa väliraportissaan kahta vaihtoehtoista mallia metropolihallinnoksi. Työryhmä luovutti väliraporttinsa 1.4.2014 hallinto- ja kuntaministeri (nyk. liikenne- ja kuntaministeri) Henna Virkkuselle sekä asunto- ja viestintäministeri (nyk. kulttuuri- ja asuntoministeri) Pia Viitaselle.

(Tiedote 1.4.2014)
Katso tallenne luovutustilaisuudesta (vn.fi)

***

Sote-linjaukset eivät poistaneet selvitysvelvollisuutta

Uudet sote-linjaukset poistivat kytköksiä kuntauudistukseen mutta eivät poistaneet kuntien selvitysvelvollisuutta. Kuntarakennelain selvitysvelvollisuudella halutaan selvittää kunnan tulevaa kantokykyä vastata muidenkin palvelujen kuin sote-palvelujen järjestämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirto ei myöskään poista tarvetta ratkaista alueiden kilpailukykyyn ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä ongelmia. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) käsitteli asiaa 27. maaliskuuta. 

Tiedote (28.3.2014)

***

Paras-puitelain velvoitteille yhteistoiminta-alueista jatkoa vuoden 2016 loppuun

Paras-puitelain velvoite yhteistoiminta-alueista saa jatkoa vuoden 2016 loppuun saakka. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu tätä koskeva lakiesitys, joka lähetetään lausuntokierrokselle 14.2.2014. Lakiesitys annetaan eduskunnalle osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevaa hallituksen esitystä.

STM:n tiedote 14.2.2014

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos 14.2.2014 (STM:n sivuilla)

***

250 kuntaa aikoo selvittää kuntien yhdistymistä

Noin 250 kuntaa on ilmoittanut valtiovarainministeriölle minkä kunnan tai kuntien kanssa ne aikovat selvittää kuntien yhdistymistä. Yhdistymisselvityksiä koskevat ilmoitukset saatiin kaikkiaan 302 kunnalta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli kuntien ilmoituksista tehtyä yhteenvetoa 12.12.2013. 

Useassa maakunnassa valmiudet yhdistymisselvityksen käynnistämiseen ovat hyvät. Osa alueista ei kuitenkaan ole vielä löytänyt yhtenäistä ratkaisua selvitysalueesta. Ministeriössä seurataan yhdistymisselvitysten käynnistymistä ja arvioidaan tämän perusteella, tarvitseeko alueita tukea neuvotteluin tai asettamalla niihin erityisiä kuntajakoselvityksiä.  

250 kuntaa aikoo selvittää kuntien yhdistymistä (tiedote 12.12.2013)

Yhteenveto kuntien ilmoituksista (pdf)

***

Kuntarakennelaki on astunut voimaan 1.7.2013

Kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote-järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Sote-järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014.

250 kuntaa aikoo selvittää kuntien yhdistymistä (tiedote 12.12.2013)

Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013 - kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut (kirje kunnille 2.9.2013)

Yhteenveto kuntarakennelakiluonnoksesta annetuista  lausunnoista
Perustuslakivaliokunnan lausunto
Kuntarakennelaki
Kuntauudistuksen kriteerikartta (22.8.2013)

Kuntauudistuksen tavoitteet

Jyrki Kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.

Kuntauudistus on koko maan laajuinen. Uudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista, pois lukien vaativa erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalihuollon palvelut. 

Hallituksen kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla.

Uudistuksen keskeisiä elementtejä ovat kuntarakennelaki, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja kuntien tehtävien arviointi.

Välikysymysvastaukset

Sivu tulostettavassa muodossa

kuntasote_kuva

Lisätietoa

Kuntatietoa

Yhteystiedot

Ylijohtaja
Päivi Laajala,
puh. 02955 30026

Hallitusneuvos
Auli Valli-Lintu
puh. 02955 30079

Lainsäädäntöneuvos
Eeva Mäenpää
puh. 02955 30266

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa
puh. 02955 30027

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi
(huom.ilman skandinaavisia merkkejä, ä,ö,å)

Kysy tai kommentoi

Voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja. Lähetä myös sähköpostiosoitteesi, jos haluat, että vastaamme kysymykseesi tai kommenttiisi.

(* pakollinen kenttä)


Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi