Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Hankkeet / Kuntauudistus

Kuntauudistus

Ajankohtaista

Lausuntoyhteenveto metropolityöryhmän väliraportista valmistui

Metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportti julkaistiin 1. huhtikuuta. Väliraportista pyydettiin lausuntoja 4. heinäkuuta mennessä. Lausuntoja annettiin yhteensä 82.

Lausuntoyhteenveto 
Lausunnot valtioneuvoston hankerekisterissä 
Työryhmän väliraportti

***

VM SuomiAreenalla: Kaupunkiseudut kuntauudistuksen keskiössä?

SuomiAreenaPorin SuomiAreena keräsi tänä vuonna ennätysyleisön. Valtiovarainministeriö järjesti keskiviikkona 16. heinäkuuta paneelikeskustelun kaupunkiseutujen merkityksestä kuntauudistuksessa ja kuntarakenteen kehityksessä. 

Suomen kilpailukykyä ja sote-ratkaisun merkitystä kaupunkiseutujen näkökulmasta pohtivat liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa ja kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) sekä rakennusneuvos, kuntajakoselvittäjä Matti Vatilo. Paneelin juonsi Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski. 

Vilkas ja monipuolinen keskustelu on nyt katsottavissa valtiovarainministeriön YouTube-kanavalla.

Valtiovarainministeriön ohjelma SuomiAreenalla 
SuomiAreena

***

Demokratiapalkinnon saajia etsitään kesä-elokuussa – teemana lähidemokratia

Oikeusministeriö jakaa demokratiapalkinnon tänä vuonna lähidemokratiaa edistäville hankkeille, ryhmille tai innovaatioille. Ehdotuksia palkinnon saajiksi voi lähettää 30. elokuuta saakka. Ehdokkaita voivat ilmoittaa sekä yksittäiset ihmiset että järjestöt ja muut organisaatiot.

Oikeusministeriön tiedote (18.6.)

***

Valtioneuvosto päätti kolmen kriisikunnan yhdistymisistä

Valtioneuvosto on käyttänyt ensimmäistä kertaa oikeuttaan yhdistää kriisikunta toiseen kuntaan vastoin jommankumman kunnan tahtoa. Valtioneuvosto päätti 12. kesäkuuta, että Lavia yhdistyy Poriin ja Tarvasjoki Lietoon. Päätökset perustuvat vuonna 2013 voimaan tulleeseen kuntarakennelakiin. Lisäksi valtioneuvosto päätti kriisikuntamenettelyssä olleen Jalasjärven vapaaehtoisesta yhdistymisestä Kurikkaan.

Tiedote (12.6.2014)

***

Ota kantaa: Millainen metropolihallinto tarvitaan?

Helsingin seudulle valmistellaan metropolihallintoa, joka hoitaisi jatkossa monia sellaisia tehtäviä, joissa tarvitaan nykyistä tiiviimpää, kuntarajat ylittävää päätöksentekoa, ohjausta ja yhteistyötä. Näitä ovat muun muassa maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja alueen kilpailukykyyn liittyvät tehtävät. Ympäristöministeriö ja valtionvarainministeriö keräävät 27. heinäkuuta asti Otakantaa.fi-palvelussa kuntalaisten palautetta valmistelutyötä varten.

Otakantaa.fi: Millainen metropolihallinto tarvitaan?
Tiedote (13.6.2014)

***

Yhdistyville kunnille tarjolla tukea talouden tasapainottamisselvityksiin

Valtiovarainministeriö tarjoaa kuntaliitospäätöksen tehneille kunnille avustusta talouden tasapainottamisselvitysten kustannuksiin. Avustus koskee kuntaliitostilanteita, joissa liitospäätöksen tehneiden kuntien joukossa on yksi tai useampi taloudeltaan kriisiytynyt tai kriisiytymässä oleva kunta.

Taloudellinen tuki on osa kuntauudistuksen muutostukea. Avustusta myönnetään talouden tasapainottamisselvitysten kustannuksiin ennen liitoksen toteutumista, kun uusi kunta tekee ensimmäistä talousarviotaan.

Hakulomake
Kirje kunnille 
Tiedote (28.5.2014)

***

Kuntalaki uudistuu – kuntalainen, kuntajohtaminen ja kuntatalouden tasapaino lain keskiössä

Kuntalaisille ehdotetaan uusia mahdollisuuksia osallistua kunnan toimintaan ja kunnille entistä tiukempaa velvoitetta kattaa budjettialijäämänsä. Muun muassa nämä uudistukset sisältyvät kuntalain kokonaisuudistukseen. Uudistusta on valmistellut työryhmä, joka luovutti luonnoksensa hallituksen esitykseksi liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle torstaina 8. toukokuuta.

Lakiluonnos lähti lausunnoille 8. toukokuuta. Myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot voivat lausua esityksestä.

Tiedote
Lakiluonnos ja lausuntopyyntö

***

Valtioneuvosto hyväksyi valtionosuusuudistuksen

Valtioneuvosto päätti 17. huhtikuuta hallituksen esityksen sisällöstä valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Tämän jälkeen hallituksen esitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi uudistuksesta kevätistuntokauden 2014 aikana. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Uudistuksen sisältö hyväksyttiin jo 10. huhtikuuta hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (Halke). Esityksessä on huomioitu kuntien ja muiden lausunnonantajien palaute.

Kuntakohtaiset laskelmat ja muu tietoaineisto
Valtionosuusuudistuksen sisällöstä sovittu (tiedote 10.4.2014)

***

Sote-linjaukset eivät poistaneet selvitysvelvollisuutta

Uudet sote-linjaukset poistivat kytköksiä kuntauudistukseen mutta eivät poistaneet kuntien selvitysvelvollisuutta. Kuntarakennelain selvitysvelvollisuudella halutaan selvittää kunnan tulevaa kantokykyä vastata muidenkin palvelujen kuin sote-palvelujen järjestämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirto ei myöskään poista tarvetta ratkaista alueiden kilpailukykyyn ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä ongelmia. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) käsitteli asiaa 27. maaliskuuta. 

Tiedote (28.3.2014)

***

Paras-puitelain velvoitteille yhteistoiminta-alueista jatkoa vuoden 2016 loppuun

Paras-puitelain velvoite yhteistoiminta-alueista saa jatkoa vuoden 2016 loppuun saakka. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu tätä koskeva lakiesitys, joka lähetetään lausuntokierrokselle 14.2.2014. Lakiesitys annetaan eduskunnalle osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevaa hallituksen esitystä.

STM:n tiedote 14.2.2014

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos 14.2.2014 (STM:n sivuilla)

***

Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013

Kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote-järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Sote-järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014.

250 kuntaa aikoo selvittää kuntien yhdistymistä (tiedote 12.12.2013)

Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013 - kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut (kirje kunnille 2.9.2013)

Yhteenveto kuntarakennelakiluonnoksesta annetuista  lausunnoista
Perustuslakivaliokunnan lausunto
Kuntarakennelaki
Kuntauudistuksen kriteerikartta (22.8.2013)

Kuntauudistuksen tavoitteet

Jyrki Kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.

Kuntauudistus on koko maan laajuinen. Uudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista, pois lukien vaativa erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalihuollon palvelut. 

Hallituksen kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla.

Uudistuksen keskeisiä elementtejä ovat kuntarakennelaki, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja kuntien tehtävien arviointi.

Välikysymysvastaukset

Sivu tulostettavassa muodossa

kuntasote_kuva

Lisätietoa

Kuntatietoa

Yhteystiedot

Ylijohtaja
Päivi Laajala,
puh. 02955 30026

Hallitusneuvos
Auli Valli-Lintu
puh. 02955 30079

Lainsäädäntöneuvos
Eeva Mäenpää
puh. 02955 30266

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa
puh. 02955 30027

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi
(huom.ilman skandinaavisia merkkejä, ä,ö,å)

Kysy tai kommentoi

Voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja. Lähetä myös sähköpostiosoitteesi, jos haluat, että vastaamme kysymykseesi tai kommenttiisi.

(* pakollinen kenttä)


Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi