Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Hankkeet / Kuntauudistus

Kuntauudistus

Ajankohtaista

Hallitus antoi esityksensä kuntalaiksi

Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina.

Hallitus antoi torstaina 27. marraskuuta esityksensä uudeksi kuntalaiksi. Sitä ennen lakiluonnos kävi lausuntokierroksella, jonka perusteella valtiovarainministeriö täydensi ja muutti sen sisältöä.

Tiedote (27.11.2014)

***

Selvitysavustuksen hakuaika käynnistyy

Selvitysavustuksen hakuaika vuodelle 2014 on alkanut 6. lokakuuta. Kunnat voivat hakea valtiovarainministeriöltä avustusta yhdistymisselvityksistä aiheutuviin kustannuksiin.

Tiedote (6.10.2014)
Hakuohjeet ja -lomake

***

Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät rahoitetaan täysimääräisesti valtionosuuksilla vuodesta 2016

Hallitus on antanut eduskunnalle 15. syyskuuta esityksen kuntien uusien ja laajenevien tehtävien rahoituksesta. Vuonna 2016 kuntien uudet tehtävät ja velvoitteet rahoitetaan täysimääräisesti valtionosuuksilla. Päätös koskee vuoden 2013 kehyspäätöksen jälkeen annettuja tehtäviä. 

Tiedote (15.9.2014)

***

Lausunnonantajat toivovat uuden kuntalain huomioivan kuntien erilaisuuden 

Kuntalakiuudistuksesta annetuissa lausunnoissa esitetään, että kuntalaissa otetaan huomioon kuntien erilaistuminen ja mahdollistetaan kuntakohtaiset, paikalliset olosuhteet huomioivat ratkaisut. Lausunnonantajat pitävät lain kokonaisuudistusta tarpeellisena ja kannattavat sen tavoitteita, kuten pitkän aikavälin vastuunkannon korostamista ja demokratian vahvistamista.

Tiedote (15.9.2014)
Kaikki lausunnot (hare.vn.fi)

***

Kuntamarkkinat 2014

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon ajankohtaiskatsaus sekä valtiovarainministeriön tietoiskujen esitykset löytyvät nyt täältä.

***

Ministeri Risikko: Kuntien tehtävien vähentäminen vaatii rohkeutta päätöksentekijöiltä

Kuntien tehtäviä ja velvoitteita arvioinut työryhmä luovutti loppuraporttinsa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle perjantaina 29. elokuuta. Raportissaan työryhmä kartoittaa keinoja kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi.

- Työryhmän loppuraportti auttaa hallitusta jatkamaan vaikeaksi osoittautunutta mutta tärkeää työtä tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi, ministeri Risikko sanoo.

Tiedote (29.8.2014)

***

Lausuntoyhteenveto metropolityöryhmän väliraportista valmistui

Metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportti julkaistiin 1. huhtikuuta. Väliraportista pyydettiin lausuntoja 4. heinäkuuta mennessä. Lausuntoja annettiin yhteensä 82.

Lausuntoyhteenveto 
Lausunnot valtioneuvoston hankerekisterissä 
Työryhmän väliraportti

***

Valtioneuvosto päätti kolmen kriisikunnan yhdistymisistä

Valtioneuvosto on käyttänyt ensimmäistä kertaa oikeuttaan yhdistää kriisikunta toiseen kuntaan vastoin jommankumman kunnan tahtoa. Valtioneuvosto päätti 12. kesäkuuta, että Lavia yhdistyy Poriin ja Tarvasjoki Lietoon. Päätökset perustuvat vuonna 2013 voimaan tulleeseen kuntarakennelakiin. Lisäksi valtioneuvosto päätti kriisikuntamenettelyssä olleen Jalasjärven vapaaehtoisesta yhdistymisestä Kurikkaan.

Tiedote (12.6.2014)

***

Valtioneuvosto hyväksyi valtionosuusuudistuksen

Valtioneuvosto päätti 17. huhtikuuta hallituksen esityksen sisällöstä valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Tämän jälkeen hallituksen esitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi uudistuksesta kevätistuntokauden 2014 aikana. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Uudistuksen sisältö hyväksyttiin jo 10. huhtikuuta hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (Halke). Esityksessä on huomioitu kuntien ja muiden lausunnonantajien palaute.

Kuntakohtaiset laskelmat ja muu tietoaineisto
Valtionosuusuudistuksen sisällöstä sovittu (tiedote 10.4.2014)

***

Paras-puitelain velvoitteille yhteistoiminta-alueista jatkoa vuoden 2016 loppuun

Paras-puitelain velvoite yhteistoiminta-alueista saa jatkoa vuoden 2016 loppuun saakka. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu tätä koskeva lakiesitys, joka lähetetään lausuntokierrokselle 14.2.2014. Lakiesitys annetaan eduskunnalle osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevaa hallituksen esitystä.

STM:n tiedote 14.2.2014

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos 14.2.2014 (STM:n sivuilla)

***

Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013

Kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote-järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Sote-järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014.

250 kuntaa aikoo selvittää kuntien yhdistymistä (tiedote 12.12.2013)

Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013 - kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut (kirje kunnille 2.9.2013)

Yhteenveto kuntarakennelakiluonnoksesta annetuista  lausunnoista
Perustuslakivaliokunnan lausunto
Kuntarakennelaki
Kuntauudistuksen kriteerikartta (22.8.2013)

Kuntauudistuksen tavoitteet

Jyrki Kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.

Kuntauudistus on koko maan laajuinen. Uudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista, pois lukien vaativa erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalihuollon palvelut. 

Hallituksen kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla.

Uudistuksen keskeisiä elementtejä ovat kuntarakennelaki, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja kuntien tehtävien arviointi.

Välikysymysvastaukset

Sivu tulostettavassa muodossa

kuntasote_kuva

Lisätietoa

Kuntatietoa

Yhteystiedot

Ylijohtaja
Päivi Laajala,
puh. 02955 30026

Hallitusneuvos
Auli Valli-Lintu
puh. 02955 30079

Lainsäädäntöneuvos
Eeva Mäenpää
puh. 02955 30266

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa
puh. 02955 30027

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi
(huom.ilman skandinaavisia merkkejä, ä,ö,å)

Kysy tai kommentoi

Voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja. Lähetä myös sähköpostiosoitteesi, jos haluat, että vastaamme kysymykseesi tai kommenttiisi.

(* pakollinen kenttä)


Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi