Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Rahoitusmarkkinat / Kuntarahoitustyöryhmän muistio, 20/2011

Kuntarahoitustyöryhmän muistio, 20/2011

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli arvioida, onko Kuntarahoitus Oyj:n (jäljempänä Kuntarahoitus) ja Kuntien takauskeskuksen toimintaan sovellettavaa lainsäädäntöä tarpeen tarkistaa erityisesti sen varmistamiseksi, että finanssimarkkinoiden kansainvälisen sääntelyn kiristäminen ei tulevaisuudessa aiheettomasti vaikeuta kuntasektorin rahoittamista, sekä tehdä tarpeelliset toimenpide-ehdotukset.

Finanssimarkkinoiden sääntelyn odotettavissa oleva kiristyminen lähivuosina saattaa olennaisesti vaikeuttaa Kuntarahoituksen edellytyksiä jatkaa nykyistä toimintaansa, jolleivät kunnat tai valtio sijoita merkittävästi lisää pääomaa Kuntarahoitukseen. Kuntien markkinaehtoisen rahoituksen siirtäminen yksityisen rahoitussektorin tehtäväksi ei myöskään olisi ratkaisu, sillä kiristyvä vakavaraisuussääntely rajoittaa luottolaitosten mahdollisuuksia laajentaa luotonantoaan.

Työryhmä ehdottaa tämän vuoksi, että ensisijaisesti pyritään vireillä olevissa EU:n finanssisääntelyhankkeissa varmistamaan, ettei valmisteilla oleviin EU-säännöksiin sisälly sellaisia vaatimuksia, jotka merkittävästi rajoittaisivat Kuntarahoituksen toimintaa. Ongelmallisena työryhmä on pitänyt erityisesti kaavailtua sitovaa velkaantumisrajoitetta (leverage ratio).

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että jos Kuntarahoituksen erityisasemaa ei riittävästi voida ottaa huomioon tulevassa EU-sääntelyssä, on hyvissä ajoin varauduttava kansallisen lainsäädännön muuttamiseen siten, että Kuntarahoitus voisi jatkaa toimintaansa ilman luottolaitostoimilupaa. Tälle ei työryhmän käsityksen mukaan olisi sisämarkkinaoikeudellisia esteitä.

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Dokumentin tiedot

Tyyppi:
Julkaisu

Otsikko:
Kuntarahoitustyöryhmän muistio, 20/2011

Julkaisusarja ja -numero:
Valtiovarainministeriön julkaisuja 20/2011

Julkaisuvuosi:
2011

Julkaisumuoto:
Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona. Osoitteessa www.vm.fi/julkaisut on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen.

Päivämäärä:
12.04.2011

Sivumäärä:
55

ISBN:
978- 952-251-198-0

ISSN:
1797-9717

Aihe:
Rahoitusmarkkinat

Tekijäorganisaatio:
Valtiovarainministeriö

Osasto:
Rahoitusmarkkinaosasto

Yhteystiedot:
Sarsa Erkki, puh. 09 160 33064

Pdf-tiedostot

Pdf-muodossa olevien tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Acrobat Reader -ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi