Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Valtio työnantajana / Valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudis..

Valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudistaminen

Tiivistelmä

Valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudistamista varten asetetun tukiryhmän tehtävänä oli laatia ehdotukset valtioneuvoston yhteisiksi viroiksi ja tehtävään määräämismenettelyksi sekä tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Tukiryhmän tehtävä on osa aiemmin laaditun valtionhallinnon johdon kehittämisstrategian 2002 - 2012 toteutusta.

Tukiryhmän keskeiset ehdotukset ovat seuraavat:

1. Ylimmän johdon valintaperusteiden ja -menettelyn uudistaminen

Johtamistaidon määrittelyä valintaperusteena täsmennettäisiin siten, että valtion ylimmän johdon yleisvirkaan voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä jolla voidaan arvioida olevan kyky jatkuvaan kehittymiseen.

Valintamenettelyssä otettaisiin uutena vaiheena käyttöön ylimmän johdon valintalautakunta, joka nimitettäisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluisi johtamisen asiantuntijoita valtionhallinnosta ja myös sen ulkopuolelta. Kutakin valintaa varten nimettäisiin erikseen haastatteluryhmä.

2. Pysyvä palvelussuhde ja määräaikainen johtamistehtävä

Valtion ylimmän virkamiesjohdon palvelussuhde olisi toistaiseksi voimassa oleva. Yksittäisiin johtamistehtäviin määrättäisiin viiden vuoden määräajaksi. Viiden vuoden kauteen olisi mahdollista nimittää kerran uudelleen, minkä jälkeen tehtävää olisi eräin poikkeuksin vaihdettava. Määräaikaisilla tehtävillä pyritään lisäämään johdon liikkuvuutta ja sitä kautta laajempaa näkemystä koko valtioyhteisön johtamisesta sekä tulosvastuuta.

3. Valtionhallinnon yhteiset johtamisvoimavarat ja tukiyksikkö

Ylimmät johtamisvirat olisivat valtionhallinnon yhteisiä ja ne perustettaisiin valtiovarainministeriöön. Viran ja tehtävän täyttämisen jälkeen virka sijoitettaisiin asianomaiseen ministeriöön tai muuhun virastoon.

Erityinen tukiyksikkö perustettaisiin valtiovarainministeriöön. Sen tehtävänä olisi ministeriöiden avustaminen johdon virkojen ja tehtävien täyttämisessä, etsiä johdon tehtäviin vaatimukset täyttäviä henkilöitä, suunnitella uramahdollisuuksia, tukea johtajia sekä arvioida johtamista ja sen tuloksellisuutta yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

Avoimeksi tullut virka tai tehtävä julistettaisiin aina avoimesti haettaviksi kuten nykyisinkin. Tehtävään voitaisiin määrätä joko yleisvirkaan nimitetty virkamies tai muu hakija, joka ensin nimitettäisiin ylimmän johdon virkaan.

Ehdotukset on tarkoitus saattaa voimaan säätämällä erillinen laki valtion ylimmän virkamiesjohdon nimittämisestä ja tehtävään määräämisestä.

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Dokumentin tiedot

Tyyppi:
Julkaisu

Otsikko:
Valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudistaminen

Julkaisusarja ja -numero:
Työryhmämuistioita 1/2005

Julkaisuvuosi:
2005

Päivämäärä:
09.02.2005

Sivumäärä:
73

ISBN:
951-804-487-2

ISSN:
0788-6322

Aihe:
Valtio työnantajana

Yhteystiedot:
Julkaisun tilaukset (09) 160 34962

Pdf-tiedostot

Pdf-muodossa olevien tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Acrobat Reader -ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi