Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Hallinnon kehittäminen / Tulosohjauksen terävöittäminen

Tulosohjauksen terävöittäminen

Tiivistelmä

Tulosohjaus on vuorovaikutteinen sopimusajatteluun perustuva ohjausmalli, jonka toiminnallinen ydin on sopijapuolten kyvyssä löytää oikea tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavien tulosten välillä.

Keskushallintohankkeen ministeriryhmä on kesäkuussa 2002 valmistuneessa loppuraportissaan esittänyt lukuisia suosituksia tulosohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Taustana näille suosituksille ovat hankkeen teettämät selvitykset sekä eduskunnan esittämät parantamisehdotukset.

Eduskunta on valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Maria Kaisa Aulan johtaman ryhmän työnä edellyttänyt parannuksia tuloksellisuutta koskevaan raportointiin. Tilinpäätösten ja toimintakertomusten valmistumista on nopeutettava ja sisältöä saatava konkreettisemmaksi.

Tulosohjausjärjestelmän tilaa koskevat selvitykset osoittivat lukuisia kehittämistarpeita. Ministeriöiden tulisi olla keskeisiä ja aktiivisia toimijoita tulossopimusten osapuolina ja tilinpäätösten sekä toimintakertomusten vastaanottajina ja käsittelijöinä.

Keskushallintohanke suositti tulosohjauksen terävöittämistä sekä sisällöllisesti että erityisesti ministeriöiden ohjaavaa roolia korostamalla. Erityisen huomion suosituksissa sai tulostavoitteista eduskunnalle budjettiesityksessä annettavan informaation selkeys ja johdonmukaisuus tarve pitää yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet erillään ja hierarkkisesti jäsennettyinä.

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu suositusten toteuttamisen vaatimia toimia. Osa suosituksista edellyttää tulosohjausta koskevien normien tarkistamista. Tämän työn pohjaksi on valmistunut valtiovarainministeriön työryhmämuistio 2/2003 "Parempaan tilivelvollisuuteen".

Tulosohjauksen terävöittäminen -julkaisussa on haluttu pureutua ministeriryhmän suosituksiin kohta kohdalta kommentoimalla ja esittelemällä hallinnosta poimittuja esimerkkejä. Eri hallinnonalojen esimerkit ovat pääosin vuoden 2002 talousarvioesityksestä. Julkaisun eri lukujen alussa on esitetty ministeriryhmän aihetta koskeva suositus, jota sen jälkeen pyritään avaamaan käytännön näkökulmasta.

Kirjasen tavoitteena on helpottaa ministeriöiden ja virastojen ponnisteluja suositusten toteuttamiseksi. Tekstin pohjana ovat HAUS kehittämiskeskukselta ja NetEffect Oy:ltä tilatut taustamuistiot. Niitä on muokattu valtiovarainministeriössä ja työtä ohjaamaan asetetun, ministeriöiden edustajista kootun asiantuntevan johtoryhmän tuella.


Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Dokumentin tiedot

Tyyppi:
Julkaisu

Otsikko:
Tulosohjauksen terävöittäminen

Julkaisusarja ja -numero:
Työryhmämuistiot 9/2003

Julkaisuvuosi:
2003

Päivämäärä:
24.04.2003

Sivumäärä:
85

ISBN:
951-804-368-X

ISSN:
0788-6322

Aihe:
Hallinnon kehittäminen

Tekijäorganisaatio:
Valtiovarainministeriö

Osasto:
Hallinnon kehittämisosasto

Yhteystiedot:
Christina Lindh 09-160 33203

Pdf-tiedostot

Pdf-muodossa olevien tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Acrobat Reader -ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi