Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Kunnat / Kuntalain taloussäännösten uudistaminen, 20/2012

Kuntalain taloussäännösten uudistaminen, 20/2012

Tiivistelmä

Valtiovarainministeriön asettama kunnan talous-työryhmä on laatinut kuntalain taloussäännöksiä koskevat ehdotuksensa.

Nykyiseen kuntalakiin lisättäisiin säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevien säännösten täydentämisestä rahoitusta ja tulevaa taloudellista kehitystä koskevilla säännöksillä sekä tilintarkastajan toimikauden määräämisestä valtuuston toimikaudesta riippumattomaksi ajaksi kuitenkin enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkoituksena on, että näitä säännöksiä koskeva hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta annetaan kevätistuntokaudella 2012.

Työryhmän muut esitykset on tarkoitettu arvioitavaksi kuntalain kokonaisuudistuksen jatkovalmiste-lussa. Työryhmä on tarkastellut mm. kunnan tehtävien määrittelyä valtion ja kuntien suhteessa, peruspalveluohjelmamenettelyn kehittämistä, kunnan toimielinten tehtäviä, johtamisjärjestelmää, kunnan talouden tasapainon määrittelyä, valtuuston menokehyksen käyttöönoton mahdollisuutta, takauksien, lainanoton, veroprosenttien sääntelyä, kuntayhtymien rahoitusta, kunnan ohjausmahdollisuuksia kuntayhtymän talouteen ja kuntalaskutusmenettelyä koskevien periaatteiden yhdenmukaistamista sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita ja niiden sitovuutta.

Poistomenettelyä koskevia yleisohjeita on työryhmän työn aikana tarkistettu suosituksella käyttää pois-toaikojen alarajoja. Lisäksi työryhmä on tarkastellut peruspalvelujen valtionosuuslain mukaista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyä. Työryhmä ei ole tehnyt jatkovalmisteluun tarkoitettuja asioita koskevia säädösesityksiä.

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Dokumentin tiedot

Tyyppi:
Julkaisu

Otsikko:
Kuntalain taloussäännösten uudistaminen, 20/2012

Julkaisusarja ja -numero:
Valtiovarainministeriön julkaisuja 20/2012

Julkaisuvuosi:
2012

Julkaisumuoto:
Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona osoitteesta www.vm.fi/julkaisut. Samassa osoitteessa on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen.

Päivämäärä:
11.04.2012

Sivumäärä:
105

ISBN:
978- 952-251-362-5

ISSN:
1797-9714

Aihe:
Kunta-asiat

Tekijäorganisaatio:
Valtiovarainministeriö

Osasto:
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Yhteystiedot:
Markku Mölläri, puh. 09 160 32210

Pdf-tiedostot

Pdf-muodossa olevien tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Acrobat Reader -ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi