Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Taloudelliset katsaukset / Eurooppa 2020 -strategia - Suomen kansallin..

Eurooppa 2020 -strategia - Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2011

Tiivistelmä

Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa 2010 uudesta talous- ja työllisyysstrategiasta. Vuoteen 2020 ulottuvan Eurooppa 2020 ? strategian visiona on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Strategian tavoitteet koskevat työllisyyttä, tutkimus- ja kehitysmenoja, ilmastoa, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä. Jokainen jäsenmaa asettaa vastaavat kansalliset tavoitteet.

Jäsenmaiden kansallista päätöksentekoa arvioidaan vuoden 2011 alussa käynnistyneen eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Jäsenmaat raportoivat toiminnastaan huhtikuussa ja EU antaa heinäkuussa maakohtaisia ohjeita, jotka on huomioitava myös kansallisten budjettien valmistelussa.

Kansallisessa ohjelmassa kuvataan keskipitkän aikavälin näkymät Suomessa yhdenmukaisesti vakausohjelman kanssa. Suomen tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä nostaa työllisyysaste 78 prosenttiin, pitää tutkimus- ja kehitysmenot vähintään 4 prosentissa bruttokansantuotteesta, saavuttaa EU:ssa sovitut ilmasto- ja energiatavoitteet, nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 42 prosenttiin, pitää koulupudokkaiden osuus alle 8 prosentissa sekä vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää. Suomen asettamat tavoitteet ylittävät EU-tasolla sovitut tavoitteet.

Ohjelmassa määritellään myös kasvun ja työllisyyden edellytykset ja esteet. Tavoitteena on varmistaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys, vähentää tuotantorakenteen keskittyneisyyttä, hyödyntää työvoimaa täysimääräisesti ja lisätä kilpailua.

Ohjelmassa esitetään ne hallituksen päättämät toimenpiteet, joilla kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa ja kasvun esteet poistaa.

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Dokumentin tiedot

Tyyppi:
Julkaisu

Otsikko:
Eurooppa 2020 -strategia - Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2011

Julkaisusarja ja -numero:
Valtiovarainministeriön julkaisuja 14a/2011

Julkaisuvuosi:
2011

Julkaisumuoto:
Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona. Osoitteessa www.vm.fi/julkaisut on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen.

Päivämäärä:
06.04.2011

Sivumäärä:
52

ISBN:
978-952-251-165-2

ISSN:
1459-3394

Aihe:
Kansantalous, Toiminta EU:ssa

Tekijäorganisaatio:
Valtiovarainministeriö

Osasto:
Kansantalousosasto

Yhteystiedot:
Tuomas Sukselainen puh. 09 160 32594, Hannele Kerola puh. 09 160 33176 gsm 040 8289901

Pdf-tiedostot

Pdf-muodossa olevien tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Acrobat Reader -ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi