Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Taloudelliset katsaukset / Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallin..

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelmaluonnos

Tiivistelmä

Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa 2010 uudesta talous- ja työllisyysstrategiasta. Vuoteen 2020 ulottuvan Eurooppa 2020 - strategian visiona on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Strategian tavoitteet koskevat työllisyyttä, tutkimus- ja kehitysmenoja, ilmastoa, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä.

Strategian perusteella jokainen jäsenmaa asettaa vastaavat kansalliset tavoitteet. Suomen tavoitteena on nostaa vuoteen 2020 mennessä työllisyysaste 78 prosenttiin, pitää tutkimus- ja kehitysmenot vähintään 4 prosentissa bruttokansantuotteesta, saavuttaa EU:ssa sovitut ilmasto- ja energiatavoitteet, nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 42 prosenttiin, pitää koulupudokkaiden osuus alle 8 prosentissa sekä vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää.

Kansallisessa ohjelmaluonnoksessa kuvataan keskipitkän aikavälin näkymät Suomessa. Vuonna 2008 alkaneen taantuman seurauksena koko julkisen talouden rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi.

Ohjelmaluonnoksessa määritellään Suomen kasvun ja työllisyyden esteet. Väestön ikääntyminen ja julkisten palvelujen heikko tuottavuuskehitys vaarantavat julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden. Työvoiman vajaakäyttö, tuotantorakenteen keskittyneisyys ja pitkälle erikoistunut vienti tekevät taloudesta haavoittuvan. Vähäinen kilpailu kotimarkkinoilla ja keskittynyt markkinarakenne erityisesti palvelualoilla nostavat hintatasoa, mikä heikentää kuluttajien ostovoimaa ja suljetun sektorin tuottavuutta.

Tässä kansallisessa ohjelmaluonnoksessa kuvataan keväällä 2011 annettavan varsinaisen ohjelman pääasiallinen sisältö.

 

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Dokumentin tiedot

Tyyppi:
Julkaisu

Otsikko:
Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelmaluonnos

Julkaisusarja ja -numero:
Valtiovarainministeriön julkaisuja 45a/2010

Julkaisuvuosi:
2010

Julkaisumuoto:
pdf

Päivämäärä:
18.11.2010

Sivumäärä:
40

ISBN:
978-952-251-128-7

ISSN:
1797-9714

Aihe:
Kansantalous

Tekijäorganisaatio:
Valtiovarainministeriö

Osasto:
Kansantalousosasto

Yhteystiedot:
ylijohtaja Tuomas Sukselainen puh. 09 160 33191, neuvotteleva virkamies Hannele Kerola, puh. 160 33176, 040 828 9901

Pdf-tiedostot

Pdf-muodossa olevien tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Acrobat Reader -ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi