Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet / Tiedotteet / Taloudellinen katsaus: Taantumasta toipuminen lähtemässä l..

Taloudellinen katsaus: Taantumasta toipuminen lähtemässä liikkeelle

30.03.2010  |  Tiedote 35/2010

Maailmantalous supistui vuonna 2009 enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Suomen kansantaloudelle viime vuosi oli poikkeuksellisen synkkä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen valossa bruttokansantuote laski 7,8 prosenttia - näin suuruinen pudotus koettiin viimeksi yli 90 vuotta sitten.  Viime laman aikana, vuonna1991, bruttokansantuote supistui 6,0 prosenttia. 

Eniten kysyntää vähensi viennin ja investointien supistuminen. Viennin volyymi aleni neljänneksellä ja investoinnit vähenivät yli 13 prosenttia. Yksityinen kulutus laski yli 2 prosenttia.

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennustaa, että kokonaistuotanto kääntyy Suomessa tänä vuonna kasvuun. Yksityisen kulutuksen ja viennin elpymisen myötä bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuoden aikana myös yksityiset investoinnit kääntyvät nousuun ja vienti ja kulutus lisääntyvät edelleen, joskin maltillisemmin kuin tänä vuonna. Kokonaistuotannon kasvuksi vuodelle 2011 ennustetaan hiukan yli kahta prosenttia.

Vientimahdollisuuksia rajoittava tekijä on vientimme suuntautuminen pääosin EU-alueelle, jossa kasvunäkymät ovat keskimääräistä vaisummat. Ennusteen mukaan Suomen vienti lisääntyy kuluvana vuonna 5,5 prosenttia. Vuonna 2011 vienti hieman hidastuu huolimatta maailmantalouden nousun vahvistumisesta. Tähän on syynä kertaluontoiset tekijät, kuten esimerkiksi laivatoimitusten ajoittuminen.

Inflaatio

Kuluttajahinnat eivät viime vuonna nousseet lainkaan mitattuna kansallisella hintaindeksillä. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, josta korkojen ja asuntohintojen vaikutus on poistettu, sen sijaan kohosi vuonna 2009 1,6 prosenttia, eli selvästi nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Kuluvana vuonna inflaatio kiihtyy 1,5 prosenttiin johtuen energian ja muiden raaka-aineiden hintojen noususta. Lisäksi asuntohinnat ja korot eivät enää alene. Ensi vuonna hinnat jatkavat nousuaan ja myös energiaveron nousu vuoden 2011 alussa aiheuttaa sen, että kuluttajahintojen ennustetaan nousevan noin 2½ prosenttia

Suhdannetilanteeseen nähden viime vuoden ansiokehitys oli nopeaa. Palkat nousivat 3,7 prosenttia ja ansiotaso 3,9 prosenttia. Tälle vuodelle ansiotason nousuksi ennustetaan 2,8 prosenttia.

Suomen hintakilpailukyky euroalueeseen verrattuna heikkenikin viime vuosina huomattavasti. Vuosina 2008 ja 2009 yksikkötyökustannukset kasvoivat kaksinkertaista vauhtia euroalueen keskiarvoon nähden, kun tuotannon pudotuksesta huolimatta palkat jatkoivat aiemmin sovittujen korotusten mukaista kasvuaan.

Työttömyys lisääntyy vielä tänä vuonna

Työttömien määrä tulee kuluvana vuonna lisääntymään huolimatta kokonaistuotannon kasvusta. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 10,2 prosenttiin. Korkeimmat työttömyysluvut kuukausitasolla nähtäneen loppukeväästä. Vuonna 2011 tilanne paranee ja työllisyysaste nousee 67 prosenttiin ja työttömyysaste alenee 9,6 prosenttiin.

Työmarkkinatilanne paranee keskipitkällä aikavälillä ja työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan jälleen nopeasti. Samalla työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat pahenevat. Uudet työpaikat eivät synny samoille paikkakunnille ja aloille kuin mistä taantuman aikana työpaikkoja on vähennetty. Tämä hidastaa työllisyyden kasvua. Myös väestön ikääntyminen alkaa kuluvan vuosikymmenen aikana kiristää työmarkkinoita.

Talouden elpymisestä huolimatta julkinen talous alijäämäinen

Taantuman jäljet näkyvät julkisen talouden tilassa vielä vuosia. Kuluvana vuonna alijäämän arvioidaan syvenevän noin 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen ja ylittävän siten selvästi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun 3 prosentin alijäämärajan. Ylitys jää kuitenkin väliaikaiseksi, sillä vuonna 2011 alijäämä supistuu jälleen noin 2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vaikka talouden elpyminen vahvistaa julkista taloutta myös tulevina vuosina, arvioidaan julkisen talouden olevan ilman uusia kasvua tukevia tai julkista taloutta vahvistavia toimia vuonna 2014 edelleen selvästi alijäämäinen. Vain sosiaaliturvarahastot ovat tällöin ylijäämäisiä. Julkisyhteisöjen velkasuhde kääntyi viime vuonna nousuun ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2014 mennessä 56,5 prosenttiin. Valtiolla on velkaa vuonna 2014 noin 109 mrd. euroa, mikä on lähes 55 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2008 lopussa.

Julkisen talouden kestävyysvaje on kasvanut taantuman seurauksena nopeasti. Julkisen talouden rahoitusaseman jyrkkä heikkeneminen rapauttaa varautumista väestön ikääntymisen tuomiin menopaineisiin ja lisää siten julkisen talouden kestävyyttä vahvistavien toimien tarpeellisuutta.

Taloudellinen katsaus

Lisätietoja: Suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen, puh. 09 160 34865 tai 040-502 5107

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Lähetä linkki
X
 

Lähetä vm.fi-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän vm.fi-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi