Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet / Tiedotteet / Yhteispalvelun etäpalvelukokeiluille myönteinen vastaanott..

Yhteispalvelun etäpalvelukokeiluille myönteinen vastaanotto

18.11.2009  |  Tiedote 153/2009

Yhteispalvelun laajentamishankkeen etäpalveluprojekti on syksyn 2009 aikana toteuttanut yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja järjestelmätoimittajien kanssa kolme etäpalvelukokeilua Jyväskylän, Oulun Ylikiimingin sekä Karstulan ja Kivijärven yhteispalvelupisteissä. Piloteissa asiakkaille on tarjottu kuntien ja valtion viranomaisten palveluja video- ja verkkoneuvotteluratkaisuilla. 6.11.2009 päättyneessä kokeilussa testattiin myös asioinnissa tarvittavien asiakirjojen jakamista ja erilaisia etäasiointia tukevia lisäratkaisuja ja työvälineitä.

Pilotoinnin tavoitteena oli hankkia tietoa etäpalvelukonseptin toimivuudesta eri hallinnonalojen ja kuntien palveluissa sekä kuntien ja valtionhallinnon järjestelmien mahdollisista yhteentoimivuusongelmista. Etäpalvelusta saadut asiakkaiden ja viranomaisten myönteiset palautteet ja kokemukset antavat hyvän pohjan suunnitella etäpalvelun käyttöönottoa laajemmin julkishallinnossa.

Yhteispalvelupisteiden asiakkaat asioivat kokeilun aikana etäyhteyden avulla ja matkustamatta viranomaisen palvelupisteeseen asioissa, jotka liittyivät mm. Kelan kuntoutus- ja muihin palveluihin, verohallinnon kotitalousvähennykseen, TE-toimiston työllistymiseen ja yrittämiseen liittyviin palveluihin sekä maistraatin ja poliisin lupapalveluihin. Kuntapalveluista mukana oli ikäihmisten palveluja, teknisen toimen kaupunkirakennepalveluja ja vammaispalveluja. Myös etätulkkaus oli mukana kokeilussa.

Yhteispalvelupisteen palvelusihteerit opastivat ja tukivat asiakkaita tarpeen mukaan etäasioinnissa. Kokeilun aikana asiakkaita palveltiin etäpalveluna yhteensä yli 150 kertaa. Etäpalvelu koettiin luontevaksi tavaksi hoitaa asioita. Kokeiluissa havaittiin myös, että etäpalveluna tarjotun palvelun kysyntä riippuu ennen kaikkea virastojen omien toimipisteiden ja etäpalvelupisteenä toimineen yhteispalvelupisteen välisestä etäisyydestä.

Kokeilu sisälsi asiakkaille tarjottavan etäpalvelumahdollisuuden lisäksi myös ristiintestauksia mainittujen pilottikohteiden välillä. Teknisten ja yhteentoimivuuteen liittyvien tulosten analysointi on edelleen meneillään. Alustavasti voidaan kuitenkin todeta, että kaikki kokeilussa käytetyt laitteet täyttävät videoneuvotteluista julkisessa hallinnossa annetussa JHS 168-suosituksessa määritellyt edellytykset yhteispalvelupisteiden laitteiksi. Ongelmia syntyi verkkojen välisissä liikennetilanteissa, joissa yksittäinen tai useampi eri verkoissa oleva laite halutaan liikennöimään yhdessä.

Etäpalveluprojektin tavoitteena on laatia muiden julkishallinnon etäpalvelujen edistämiseen liittyvien kehittämistoimien ja ratkaisujen kanssa yhtenevät esitykset julkishallinnon asiakaspalvelua uudistavasta etäpalvelukonseptista, joka on lähivuosina sovellettavissa erilaisiin julkishallinnon palveluihin. Pilottikokeiluissa saadut kokemukset hyödynnetään projektin loppuraportin esityksissä jatkotoimista, jotka luovutetaan yhteispalvelun laajentamishankkeen johtoryhmälle tammikuussa 2010.

Pilottikokeiluista on mahdollista kuulla valtiovarainministeriön järjestämässä etäpalveluprojektin palauteseminaarissa torstaina 19.11.2008 klo 9.30 - 15.30 Helsingissä (Bankin auditorio, Unioninkatu 20). Seminaarissa kokeiluun osallistuneet kunnat, palveluja tuottavat viranomaiset ja kokeilussa mukana olleet järjestelmätoimittajat kertovat saaduista kokemuksista. Lisäksi seminaarissa käsitellään etäpalvelun merkitystä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia osana yhteispalvelua.

Tilaisuus lähetetään suorana verkkolähetyksenä. Lähetys ja tilaisuuden esitykset löytyvät osoitteista vuoden ajan.

Aamupäivän osuuden verkkolähetys

Iltapäivän osuuden verkkolähetys

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 0400 714 314 ja projektisihteeri Mikko Saarinen puh. 040 750 9798

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Lähetä linkki
X
 

Lähetä vm.fi-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän vm.fi-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi