Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet / Tiedotteet / Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen arviointi: Uudistus vi..

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen arviointi: Uudistus vietävä loppuun - palveluiden kehittämistä jatkettava

17.03.2009  |  Tiedote 33/2009

Keväällä 2005 käynnistynyt kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) on aktivoinut kuntia ja herättänyt keskustelun kuntien ydintehtävistä ja palveluista. Uudistuksesta valmistuneen ja 17.3.2009 ministeri Kiviniemelle luovutettavan arviointitutkimuksen mukaan uudistuminen on toistaiseksi keskittynyt kuntarakenteisiin. Yleisen taloustilanteen heikentymisen vuoksi kunnat ovat taloudellisten haasteiden ja tuottavuuden kysymysten edessä ennakoitua nopeammin. Paras-uudistusta onkin syytä jatkaa.

Rakenteista edettävä palveluiden kehittämiseen

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on edennyt näkyvimmin rakenteellisten päätösten kautta. Kuntarakenteiden uudistuminen onkin ollut merkittävää. Kuntaliitos tai yhteistoiminta-alueen muodostaminen on ollut selkeä ratkaisu näkyviin ongelmiin. Epäselvissä ja monimutkaisissa ongelmissa, kuten palvelutoiminnan kehittämisessä tai alueellisten palveluverkkojen kysymyksissä ratkaisuvaihtoehdot eivät hahmotu selkeästi. Näissä kysymyksissä keskeistä on käynnistää kehittämistä suuntaavia ja maltillisesti eteneviä prosesseja. Nykyisessä taloustilanteessa kuntien on kuitenkin tarkkaan arvioitava, kykenevätkö ne kantamaan vastuunsa palvelutoiminnan kehittämisestä itsenäisesti.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että uudistuksessa ovat korostuneet palveluiden menokehityksen hallinnan kysymykset kuntien tulorahoituksen turvaamisen sijaan. Kunnissa ja valtionohjauksessa onkin tarpeen tarkastella elinvoimaisen kunnan rakentamisen näkökulmaa sekä toiminnallisen strategian rakentamista. Palvelujen tuottavuuden kehittämisestä saatavat hyödyt mitätöityvät, jos valtionohjauksessa ei onnistuta koordinoimaan kuntien velvoitteiden aiheuttamaa taakkaa.

Kaupunkiseutujen kehittämisestä kokonaisvaltaisempaa

Uudistuksen jatkamisen tarpeellisuus korostuu kaupunkiseuduilla. Keskeistä on vahvistaa kaupunkiseutujen kuntien yhteistyötä tukevia toimenpiteitä ja konkretisoida laadittuja kaupunkiseutusuunnitelmia. Kaupunkiseutujen kehittämisen tulisi olla kokonaisvaltaisempaa ja sitovampaa.

Arvioitsijat ehdottavat kaupunkiseutujen kehittämisen ohjaukseen kolmea vaihtoehtoa: kaupunkiseutujen vapaata kehittymistä omilla valinnoillaan, antamalla minimiehdot yhteistyölle määrittävä kaupunkiseutulaki tai rakentamalla kaupunkiseutusopimuskäytäntö, jossa osapuolina ovat valtio, kaupunkiseutujen kunnat ja maakuntien liitot. Arvioinnin perusteella sopimuskäytäntö olisi tarkoituksenmukaisin kehittämisvaihtoehto mahdollistaessaan sekä kaupunkiseutujen tahtotilan että valtion intressien huomioinnin. Osapuolia sitovan sopimuksen tulisi sisältää tavoitetila elinvoimaisesta, toimintakykyisestä ja palveluita turvaavasta kaupunkiseudusta sekä tavoitetta tukevat konkreettiset toimenpiteet.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suunnitteluvaiheen arviointi on toteutettu valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Arvioinnista vastaa Lapin yliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Arvioinnin aineistona ovat olleet muun muassa kuntien ja kaupunkiseutujen suunnitelmat sekä laaja kunnista kerätty haastatteluaineisto. Arvioinnin yhteydessä on tarkasteltu myös erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevissa kunnissa toteutetun arviointimenettelyn toimivuutta.

Parasta nyt - Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suunnitteluvaiheen loppuarviointi

Lisätietoja

Jari Stenvall, 040 828 4350, Professori, Arviointihankkeen johtaja / Tampereen yliopisto
Hanna Vakkala, 040 553 8326, Tutkija / Lapin yliopisto
Antti Syväjärvi, 0400 606 244, Professori / Lapin yliopisto
Inga Nyholm, 09 1603 2212, Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Lähetä linkki
X
 

Lähetä vm.fi-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän vm.fi-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi