Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet / Tiedotteet / Toimenpiteet rahoitusmarkkinoiden toiminnan edistämiseksi

Toimenpiteet rahoitusmarkkinoiden toiminnan edistämiseksi

27.01.2009  |  Tiedote 10/2009

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tänään 27.1.2009 Suomen rahoitusmarkkinoiden toiminnan edistämistä.

Pankkien huolena on viime aikoina ollut suuryritysten rahoitustarpeen tyydyttäminen. Nyt linjatuilla toimenpiteillä pyritään helpottamaan pankkien rahoitustilannetta, minkä toivotaan edistävän nimenomaan kotitalouksien ja pienempien toimijoiden rahoitushuoltoa. Pankeille luodaan siten paremmat mahdollisuudet tukea hallituksen talouspoliittisia pyrkimyksiä ylläpitää Suomen yritysten toimintaa, työllistämis- ja palkanmaksukykyä, sanoo rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Mari Kiviniemi.

Pankeille mahdollisuus valtion pääomalainaan

Hallitus antaa helmikuun alkupuolella eduskunnalle esityksen valtion pääomasijoituksesta talletuspankkeihin. Pankeille tarjotaan mahdollisuutta maksulliseen pääomalainaan. Pääomalaina voidaan lukea pankkien ns. ensisijaisiin omiin varoihin (Tier 1 pääomaan). Pääomalainalle maksetaan korkoa, joka on Suomen valtion 5 vuoden joukkovelkakirjalainan korko lisättynä 6 prosenttiyksiköllä.

Pääomalainaa ottava pankki joutuu sitoutumaan mm. maksamaan koron ennen osingonjakoa ja toteuttamaan merkittäviä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä vain valtion suostumuksella. Pankkien on lisäksi sitouduttava ylläpitämään luotonantoa kotitalouksille ja pk-yrityksille sekä raportoimaan säännöllisesti valtiovarainministeriölle luotonannostaan.

Valtiontakauksia pankkien jälleenrahoitukselle

Valtio myöntää eduskunnan joulukuussa 2008 antaman suostumuksen mukaisesti valtiontakauksia suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle. Takauksesta peritään maksu. Eduskunnan päätöksen mukaisesti valtiontakauksia voidaan myöntää enintään 50 miljardin euron arvosta. Takauksia myönnetään pankkien erääntyvälle rahoitukselle 30.4.2009 asti. Hallitus arvioi myöhemmin erikseen tarvetta jatkaa takausten myöntämistä myös 30.4. jälkeen. Valtiontakauksia voidaan myöntää enintään vuoden 2009 loppuun.

Erityisesti pankkien keskipitkä rahoitus on viime kuukausina vaikeutunut merkittävästi. Ministerivaliokunta katsoikin, että pankkikohtaisesti rajoitettu määrä erääntyvästä lyhytaikaisesta rahoituksesta voidaan jälleenrahoittaa pitempiaikaisena rahoituksena. Pankin luotonannon määrä yleisölle ja yhteisöille määrää pidennettävissä olevan rahoituksen suuruuden. Pidennysmahdollisuuden toivotaan osaltaan tukevan jälleenrahoituksen käyttöä luotonantoon.

Rajoituksia ylimmän johdon palkkausjärjestelmiin

Sekä pääomalainaan että takaukseen sisältyy pankkien ylimmän johdon palkkausjärjestelmää koskevia rajoituksia. Pankkien on noudatettava niitä yleisiä periaatteita, jotka talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt valtion yrityksissä sovellettaviksi. Tämän mukaisesti palkkausta tarkastellaan kokonaisuutena eikä se saa johtaa missään oloissa kohtuuttomiin etuuksiin. Mahdollisten tulos- ja muiden palkkioiden on oltava tulossidonnaisia ja optioita ei saa antaa palkkioina.

Valtion eläkerahasto voi hankkia yritystodistuksia

Valtiovarainministeriö on päättänyt antaa Valtion eläkerahastolle oikeuden käyttää rajoitetusti sille uskottuja varoja merkittävien ja vakavaraisten suomalaisten yritysten yritystodistusten hankkimiseen. Tämän tarkoituksena on edistää yritystodistusmarkkinoiden elpymistä.

EU:n valtiontukisäännösten edellyttämä valtiontakausten ehtojen ilmoittaminen Euroopan komission kilpailupääosastolle tehdään mahdollisimman pian. Pääomalainaa koskeva hallituksen esitys ilmoitetaan komissiolle sen jälkeen, kun esitys on annettu eduskunnalle.

Valtioneuvosto tekee päätöksen valtiontakauksen ehdoista ensitilassa komission annettua vastauksensa ilmoitukseen.

 

Lisätietoja: Ylijohtaja Peter Nyberg, puh. 09 160 33055

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Lähetä linkki
X
 

Lähetä vm.fi-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän vm.fi-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi