Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet / Tiedotteet / Suomi nettomaksaja EU:lle vuonna 2004

Suomi nettomaksaja EU:lle vuonna 2004

25.04.2005  |  Tiedote 42/2005

Valtion talousarvion tasolla Suomi maksoi EU:n budjettiin 90 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä sai EU:n budjetista vuonna 2004. Harjoitetun tiukan EU-budjettipolitiikan ansiosta ja aikaisempien vuosien maksupohjien tavallista pienemmän oikaisun vuoksi Suomen maksut EU:n budjettiin ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi. Siten Suomen nettomaksut jäivät alustavia laskelmia pienemmiksi.

Suomen kokonaistulot EU:sta olivat viime vuonna 104 miljoonaa euroa pienemmät kuin tiedossa olevat kokonaismenot.

Laskelmat perustuvat valtion tilinpäätöstietoihin täydennettynä arviolla valtion talousarvion ulkopuolelle maksettujen EU-tukien määrästä. Vuotuisesta ajoituksesta johtuen tällöin on mahdollista, että yksittäisen vuoden tieto ei anna oikeaa kokonaiskuvaa, joka muodostuu vasta useamman vuoden tarkastelussa.

Valtion talousarvion EU-tulot ja -menot

Vuoden 2004 valtion tilinpäätökseen sisältyvät seuraavat valtion ja EU:n väliset maksuvirrat (miljoona euroa):

Valtion tulot


Valtion menot


Varsinaiset talousarvioerät
Maataloustuki

792

ALV-maksu

204

Rakennepoliittinen tuki

310

BKTL-maksu

928

Tullien yms. kantopalkkio

32

Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus

133

Muut tulot

 76*)

YHTEENSÄ

1 265Euroopan kehitysrahasto

35

YHTEENSÄ

1 210

YHTEENSÄ

1 300

 
*) Valtion talousarvion ulkopuolelle maksettujen EU-tukien määräksi arvioidaan vajaat 65 miljoonaa euroa.

Valtion talousarvion tulot EU:lta supistuivat vuonna 2004 yhteensä 40 miljoonalla eurolla. Supistuminen aiheutui pääosin vuoden 2003 rakennetukien poikkeuksellisen korkeasta tasosta, mikä johtui edelliskauden loppumaksatusten suorittamisesta.

Valtion talousarviosta maksetut EU:n budjetin rahoituserät (ALV-maksu, Yhdistyneen Kuningaskunnan maksuhelpotuksen rahoitus ja BKTL-maksu) supistuivat vuodesta 2003 yhteensä 73 miljoonalla eurolla. Supistuminen aiheutui paitsi harjoitetusta tiukasta budjettipolitiikasta, myös aikaisempien vuosien maksupohjien oikaisusta sekä ajoituksesta. Suomen osuus Yhdistyneen Kuningaskunnan maksuhelpotuksen rahoituksesta vuonna 2004 oli 133 miljoonaa euroa, joka on noin 10 prosenttia Suomen maksuista EU:lle.

Suomen kokonaistulot ja -menot

Kokonaisrahavirrat Suomen ja EU:n välillä vuonna 2004 olivat tilinpäätöstietojen pohjalta seuraavat:

Suomen tulot


Suomen menot


Tulot valtion talousarvioon

 1 233

Maksut valtion talousarviosta

 1 300

EU:n maksamat muut tuet Suomeen:
EU:n interventiokustannukset Suomessa ja Makera114Tullit yms. EU:lle127

YHTEENSÄ

 1 323

YHTEENSÄ

 1 427

 
Suomen nettomaksuasema vuosina 1995-2004


1995
milj.
euroa

1996
milj.
euroa

1997
milj.
euroa

1998
milj.
euroa

1999
milj.
euroa

Juoksevat tulot

993

870

1 040

807

929

Juoksevat menot

885

963

1 066

1 172

1 236

Nettoasema

108

-93

-26

-365

-307

Pääomasijoitukset

-87

-91

-42

-

-

Nettoasema yht.

21

-184

-68

-365

-307
2000
milj.
euroa

2001
milj.
euroa

2002
milj.
euroa

2003
milj.
euroa

2004
milj.
euroa

Juoksevat tulot

1 026

1 315

1 111

1 358

1 323

Juoksevat menot

1 246

1 240

1 229

1 440

1 392

Nettoasema

-220

75

-118

-82

-69

Pääomasijoitukset

-

-

-

-35

-35

Nettoasema yht.

-220

75

-118

-117

-104


Suomen nettomaksuasema on vaihdellut vuosittain. Etenkin vuosina 1998, 1999 ja 2000 nettomaksu kohosi huomattaviin summiin. Juoksevat menot, jotka määräytyvät EU:n budjetin koon ja kansantaloudellisten suureiden, ALV-pohjan ja BKTL:n mukaan, ovat kasvaneet vuosittain suhteellisen tasaisesti. Juoksevissa tuloissa EU:lta sen sijaan on ollut heilahteluja molempiin suuntiin.

Lisätietoja: Budjettineuvos Rauno Lämsä, puh.(09) 160 33022 ja budjettineuvos Paavo Kytömäki, puh. (09) 160 33046

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Lähetä linkki
X
 

Lähetä vm.fi-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän vm.fi-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi